Vem är det som tjänar på festivaler?

 

När det kommer till den ekonomiska frågan gällande vem eller vilka det är som tjänar på att arrangera eller delta i en festival, är det inte bara givet att det är den som står som arrangör. Naturligtvis kommer denne alltid att tjäna på festivalen på det ena eller andra sättet, men det behöver inte nödvändigtvis vara på det ekonomiska planet. De festivaler som arrangeras brukar i allmänhet vara planerade och arrangerade av den kommun som festivalen eller festen befinner sig i. Att arrangera en festival kommer därmed att vara en mycket kostsam sak, och när de ser till vad de tjänar på ett sådant arrangemang brukar det vara i hänseende till näringslivet och alla andra privata aktörer som kan dra nytta av detta.

De som garanterat alltid tjänar på en festval på det ekonomiska planet är alla de Artister colorful party in the city som har hyrts in för att göra det till den stora folkfest det ska vara. Här kommer det också att finnas andra aktörer som tjänar på en festival och det kan vara alla de som vill vara med och bedriva någon form av försäljning av saker som folk vill köpa under festivalen. Det finns dock en stor vinnare vid alla festivaler och det kan vara både på gott och ont. Gott för deras företag, men ibland ett aber för de som deltar.

Det är alla de olika restauranger och pubar som det handlar om, då många av de som deltar i en festival förknippar det med ett intag av alkoholhaltiga drycker för att ha roligt. De som kan göra detta under kontrollerade former har alltid roligt och tar hänsyn till andra, medan de som inte känner sin gräns brukar vara de som ser till att även andra inte har så roligt som de kunnat ha.

Nu kommer det naturligtvis inte heller finnas en ekonomisk vinning i alla festivaler, och det ser du snabbt på att de inte kommer att bli de som återkommer år efter år. Dessa kommer att finnas en eller två gånger för att sedan falla i glömska då det inte bar sig ekonomiskt.

Post Navigation