Att anordna en musikfestival

Om man letar runt bland Sveriges festivalutbud, och inte tycker att man hittar en festival som passar ens egen musiksmak, kan ett alternativ vara att helt enkelt arrangera en egen musikfestival. ”Helt enkelt” är dock inte riktigt rätt uttryck, eftersom det är långt ifrån enkelt att anordna en musikfestival – det kräver mycket planering och arbete, liksom en ganska rejäl budget, beroende på vilka artister man har tänkt anlita.

Det kanske allra viktigaste man kan göra om man har bestämt sig för att anordna en festival är att se till att sätta ihop ett team av människor som man litar på och som man kan delegera uppgifter till. Det går nämligen inte att ta sig an ett liknande projekt på egen hand. Några av de uppgifter som man bör hitta ansvariga för är information och marknadsföring, ekonomi (och budgetplanering), kontakt med leverantörer, teknik, transport, catering, vaktpersonal, kontakt med artisterna samt övrig underhållning på festivalen. Självklart behövs också en projektledare för att hålla samman alltihopa.

Innan man börjar med allt det som nämndes ovan måste man dock försäkra sig om att man faktiskt har en plats att arrangera festivalen på. Förutom att platsen måste vara tillräckligt stor för den publikmängd man har tänkt sig, måste det också vara en plats som man utan större problem kan inhägna, så att man kan hålla festivalområdet säkert (och inte få in publik som inte har köpt biljetter). För att planera detta kan man gå in och kolla på exempelvis Skånska byggvaror, för att se vilka materialmöjligheter som finns för att bygga staket och andra inhängningar. Du hittar Skånska byggvarors hemsida här. Man måste självklart också föra en dialog med kommunen redan från början av processen, eftersom man med största sannolikhet behöver tillstånd från dem för att använda marken till festivalen, och en rad andra tillstånd, till exempel för att få servera mat och alkohol på festivalområdet.

Post Navigation